Sigade heaolukampaania

Sigade heaolukampaania

Nähtamatud Loomad usub, et kõigi loomade heaolu on oluline. Seepärast kutsume üles seakasvatustes:

  • lõpetama põrsastel sabade lõikamise, mille jaoks ei kasutata tuimestust;
  • vähendama loomade arvu sulgudes;
  • suurendama sigadel tegevusvõimalusi, lisades palle, kette ja muid esemeid, millega loomad saavad tegeleda ja mängida, et stressi vähendada

Praegu kasutatakse põrsastel sabade lõikamist enamasti ennetava ja profülaktilise meetodina, ilma teisi variante proovimata. Nähtamatud Loomad toetab Veterinaar- ja Toiduameti algatust, et seakasvatajad alustaksid loomade arvu vähendamise ja nende heaolu parandamisega, et neil tekiks vähem stressi. Stressi tagajärjel muutuvad sead suurfarmides tihti agressiivseks ja hakkavad kaaslaseid ründama, muuhulgas närides nende sabasid. Seetõttu suhtume kriitiliselt seakasvatajate otsusesse pigem lõigata sigade sabad ära, selmet suurendada nende heaolu ja vähendada stressi, et loomad ei muutuks nii agressiivseks.

Hoia end kursis

Hoia end kursis meie organisatsiooni tegemistega ja liitu inimestega, kes hoolivad loomadest tööstusfarmides. Saadame infot umbes kord kuus.