Toeta

Animal Charity Evaluators omistas Nähtamatutele Loomadele “Silmapaistva organisatsiooni” tiitli!

Animal Charity Evaluators – organisatsioon, mis hindab loomakaitseorganisatsioonide efektiivsust – avalikustas just oma tulemused. Sel aastal omistati koostöövõrgustikule Open Cages, mille liige Eestist on Nähtamatud Loomad, „Silmapaistva organisatsiooni“ tiitel.

Animal Charity Evaluators ehk kuidas loomi kõige paremini aidata

Animal Charity Evaluators (ACE) on organisatsioon, mis loodi eesmärgiga vastata küsimusele, kuidas piiratud aja ja rahaliste vahenditega kõige paremini loomi aidata. Organisatsiooni rajajatele läks loomade saatus väga korda ja nad tahtsid teada, kuidas päästa võimalikult palju loomi. Kahjuks oli raske leida informatsiooni selle kohta, kuidas erinevad fondid ja organisatsioonid töötavad. Lisaks ei teadnud nad, kas kõige parem on tegelda metsloomade, farmiloomade või hüljatud koerte ja kasside heaoluküsimustega.

Nad otsustasid need probleemid lahendada ning selle tulemusena on nende töö aluseks:

 1. hinnata, millised meetodid on loomade aitamiseks kõige efektiivsemad ja aitavad päästa kõige rohkem elusid,
 2. hinnata, millised organisatsioonid on tõeliselt efektiivsed ning aitavad suurt hulka loomi.

Kus kannatavad loomad kõige enam?

Tänu uuringutele ja organisatsioonide andmete analüüsile teame, et farmiloomade olukord on kõige suuremaks probleemiks. ACE ise kirjutab probleemi kohta nii:

„Loomade kannatused maailmas on tohutud ja väga erinevat laadi. Seejuures on aga farmiloomade kannatused sedavõrd suuremõõtmelised, et ületavad kaugelt kõiki teisi kannatuste allikaid. Iga varjupaigas hukkunud koera ja kassi kohta piinleb ja tapetakse farmides 3400 looma.

Ainuüksi Ameerika Ühendriikides tapetakse 9.2 miljardit looma aastas, neist 8.8 miljardit on kanad. See teeb 279 kana sekundis. Seda on laboris hukatud loomadest 21 korda enam.“

Veel masendavamaks teeb olukorra see, et Animal Charity Evaluators avastas, et annetused ja fondid nende loomade aitamiseks praktiliselt puuduvad. Hoolimata sellest, et 99,6% kannatavatest loomadest on just farmiloomad, läheb üksnes 0,8% annetustest otse nende aitamiseks. Neid andmeid analüüsides jõudis organisatsioon järeldusele, et loomade huve silmas pidades on vajalik hinnata organisatsioonide efektiivsust ning kindlustada, et annetused jõuaksid tõestatult tõhusaimate organisatsioonideni, mis tegelevad farmiloomade kannatuste vähendamisega. Organisatsiooni Nähtamatud Loomad loetakse üheks niisugustest.

Animal Charity Evaluators on loonud ka lühikese oma tegevust tutvustava video (inglise keeles):

Milline on hindamisprotsess?

Animal Charity Evaluators uurib olemasolevaid loomakaitseorganisatsioone. Korjatakse andmeid tuhandete organisatsioonide kohta, enamik kellest jäetakse kriteeriumitele mittevastavuse tõttu kõrvale.

Järgmises voorus on mõnevõrra väiksem hulk organisatsioone, kellel palutakse jagada oma tegevuse kohta põhilisi andmeid. Nende andmete põhjal valib välja ACE organisatsioonid, keda hinnatakse süvitsi.

Süvitsi hindamise protsess on väga pikaajaline, hõlmates endas intervjuusid, dokumentide analüüsi ning eelkõige organisatsioonide kulutuste ja saavutuste põhjalikku uurimist. Rõhutatakse läbipaistvust, mille alla kuuluvad ka organisatoorsed otsused ja vead. Animal Charity Evaluators korvab aja- ja töökulu, mis andmete esitamisega kaasneb, organisatsioonidele väikeste annetustega.

Iga organisatsiooni hinnatakse teatud võtmekriteeriumite kaudu:

 • Organisatsioonil on selged arenguplaanid ja nende teostamiseks vajatakse rohkem rahastust.
 • Organisatsioon toimib efektiivsel viisil, mis aitab suurt arvu loomi.
 • Organisatsioon kasutab oma ressursse mõistlikult ilma üleliigsete kulutusteta.
 • Organisatsioonil on saavutanud edu.
 • Organisatsiooni suudab eristada efektiivset ning ebaefektiivset tegutsemist loomade heaks ning käitub vastavalt.
 • Organisatsioonil on tugev juhtkond ning hästi väljatöötatud strateegiline visioon.
 • Organisatsioonikultuur on heas korras ning organisatsioonil on tugev struktuur.

Mida tähendab „Silmapaistev organisatsioon“? Kui palju loomi on iga euro Nähtamatutes Loomades päästnud?

Kõigi uuritud organisatsioonide hulgas annab ACE kaht tüüpi tiitleid:

 • „Tipporganisatsioonid“ – organisatsioonid, kellel on kõige suuremõõtmelisem mõju, parandamaks loomade saatust, kuid kes siiski vajavad rohkem ressursse.
 • „Silmapaistvad organisatsioonid“ – organisatsioonid, kes teevad loomade heaks väga head tööd ning ACE on veendunud nende efektiivsuses, kuid kes ühel või teisel põhjusel ei kvalifitseeru „Tipporganisatsiooniks“.

Animal Charity Evaluators’i analüütikud tegelevad ka konkreetsete kalkulatsioonidega, kui palju loomi annetused edukatele organisatsioonidele päästavad. Vastavalt nende kalkulatsioonidele päästab iga Nähtamatutele Loomadele annetatud euro 3 looma! See on nii väikse summa kohta väga suur number. Siiski tuleb meeles pidada, et niisugused arvutused on umbkaudsed ega võimalda alati sõnasõnalist käsitlemist. Samas on see, kui palju me saame headele ja läbipaistvatele organisatsioonidele annetamise kaudu aidata, väga hea märk.

Toeta Nähtamatuid Loomi ja aita luua loomade kannatustest vaba maailm.

Niisuguse tiitli Eesti organisatsioonidest ainsana saamine, olles seejuures väga noor organisatsioon, on kindlasti suur au ja põhjus meie üle uhke olla. Eelkõige on tegu aga selge signaaliga, et see, mida me loomade heaks teeme, on mõistlik ning tõepoolest aitab neid. Üht asja teame me veel päris kindlalt. Ilma teieta ja teie toetuseta ei oleks me seal, kuhu me tänaseks jõudnud oleme.

Toetades meid (püsi)annetustega, petitsioonide allkirjastamisega, sotsiaalmeedias jälgimise ja vabatahtliku tegevusega, on see tiitel ka teie oma. See, et me saame avalikult loomade kannatustest rääkida ja muutusi nõuda, on tänu teile.

Iga euro, iga like, iga allkiri on samm edasi meie ühises võitluses. Te olete suurepärased ning me teame, et saame teie peale alati loota.

Aitäh!

Muide, me innustame teid koos meiega loomade heaks paremat tulevikku kujundama. Hakates püsitoetajaks, saame teie igakuiste annetuste varal paljude loomade elusid päästa.

Toeta meid!